Curatorschap

Een kunstwerk is een ultiem persoonlijk statement, in eerste plaats van zijn maker. Echter, na voltooiing maakt het kunstwerk een reis naar het publiek toe. Hoe deze ‘reis’ zich ontwikkelt, met andere woorden hoe verloopt dat proces en wie maken de belangrijke beslissingen die het verdere proces bepalen?
Tussen oktober 2008 en april 2009, initieerde Nicolaus Schafhausen een serie lezingen genaamd: ‘Rotterdam Dialogues: The Critics, The Curators, The Artists’. Deze lezingenreeks gaf een uitgebreide update over waar en hoe de curator in het spel komt tijdens de ‘reis’ van een kunstwerk naar het publieke oog. Hans-Ulrich Obrist publiceerde ‘A Brief History of Curating’, bestaande uit elf interviews met belangrijke curators. Dit boek beschrijft voor een groot deel de rol van de curator.

De curator

Een curator moet oog voor detail hebben en een passie voor het ‘regisseren’ van kunstwerken door het verwerven van kennis, kritische theorie en het uitdragen van een ‘visie’. Door deze visie creëert de curator interesse in de tentoonstelling, het gekozen onderwerp, de kunstwerken en de kunstenaar. Dit alles met het doel een groter publiek te bereiken en om zijn bevindingen van het onderzochte onderwerp te presenteren. Door de tentoonstelling deelt de curator zijn onderzoek met het publiek. Vaak gaat een expositie gepaard met een publicatie of catalogus. In de voorbereiding van een tentoonstelling maakt de curator keuzes op gebied van thema en setting, welke kunstenaars er worden uitgenodigd, de keuze van kunstwerken en hoe deze het beste kunnen worden getoond. Natuurlijk werkt de curator samen met anderen en – als ze nog leven – de kunstenaars. Maar in de meeste gevallen maakt de kunstenaar niet deel uit van het tentoonstellingsteam.

De curator bepaalt de stem van een show, componeert, compileert en stelt samen. Hiernaast plant en coördineert hij en hij is ook verantwoordelijk voor het verzorgen van adequate verpakking en transport. Het curatorschap vereist multi-tasking omdat het alle bovengenoemde kwaliteiten omvat met een grote dosis verantwoordelijkheidsgevoel.

De cursus ‘Wie is de Curator?’ is een vertrekpunt voor iedereen die zijn benadering omtrent het maken van tentoonstellingen wil verscherpen. Geïnteresseerd? Bekijk de cursusinformatie hieronder.

The Rotterdam Dialogues, in between October 2008 and Aril 2009

Leren

Met de cursus Wie is de Curator?, starten we een nieuw programma over de vaardigheden van een curator en we brengen in kaart wat welke taken er allemaal op de curator neerkomen. We stappen in de rol die de curator speelt in het tentoonstellingsproces. We duiken vanuit verschillende hoeken in het proces om het te belichten vanuit de verschillende gezichtspunten van de mensen die in het proces zijn betrokken: kunstenaar, galerie-houders, verzamelaar, instelling en anderen. Bovendien leggen we de focus op de vaardigheid van de curator zelf als maker. Naast het theoretische pantheon dat we zijn thuishaven zouden kunnen noemen, of zijn biotoop, werpen we een snelle blik op het speelveld van het opzetten en uitwerken van een nieuwe tentoonstelling.

Vooral proberen we aan te koersen op een goede procesopzet, hoe verbind je je, hoe diep je een onderwerp of thema uit, dan de fase van in kaart brengen en plannen, het verrichten van onderzoek, en andere taken.

Wij zien twee manieren om in het proces te stappen:

De Snelkookpan 
5-daagse cursus, met een kleine groep van deelnemers, verblijfsaccommodatie en begeleiding

Een langdurige cursus
3 x twee opeenvolgende weekdagen, van 14 tot 20 uur, inclusief diner

Maak een tentoonstellingsvoorstel

Deelnemers aan de cursus worden gevraagd en in staat gesteld een ‘tentoonstellingsvoorstel’ voor Project Space Tilburg te maken. Elk jaar kiezen we een curator die vervolgens de kans krijgt het tentoonstellingsvoorstel ook daadwerkelijk in uitvoering te brengen.

Ondersteuning

SEA Foundation wordt op dit moment niet structureel gesponsord. Al onze activiteiten worden ondersteund door de vrijwillige bijdragen van een team bestaande out enthousiaste leden. Om die reden vragen we om ondersteuning aan een grote bandbreedte aan partners uit de publieke en particuliere sector die essentieel zijn voor het slagen van onze inzet.

Ben je een curator in hedendaagse kunst, en voel je je bij het lezen van dit alles aangesproken om een bijdrage aan SEA Foundation te leveren? Bijvoorbeeld door je kennis te delen, en een gast blog te schrijven? Of zou je ons financieel willen ondersteunen? Aarzel dan niet contact met ons op te nemen en om toe te treden tot ons team.